Ukrainian Catholic Church of the Transfiguration

УКРАЇНСЬКA КАТОЛИЦЬКA ЦЕРКВА ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЬОГО

Ecological conversion for the rescue of creation | Екологічне навернення для порятунку створіння

Leave a comment

EcologicalConversionAs in previous years, through the proclamation of the Word of God and catechesis we hope to deepen our experience of repentance and return to God.

During Great Lent, as a result of the efforts of the inter-eparchial network, … , various sectors of the population have the opportunity to hear the truth not only about the place the Creator has given us within creation, but also what a great evil “ecological sin” is—that in transgressing God’s creative plan—multiplies the suffering of Jesus in the world imprisoned and plundered by sin.

Ecological ‘Ways of the Cross’, thematic homilies and lessons about our Christian responsibility for nature, ecological examinations of conscience during which the faithful can become aware of “environmental sins”: exploiting nature; wasting natural resources through an excessive use of heat or electricity; deforestation; air, water, and land pollution from farm and industrial activity; field burning; unreasonable and harmful practices like the use of artificial wreaths and flowers in cemeteries; and so much more—these are the modest recommendations of the eco-group of the UGCC to build up the Heavenly Kingdom “here and now”.

In this way our Eco-office, on the one hand offers its “[widow’s] mite” to improve the ecological situation of Ukraine, and on the other hand tries to raise the consciousness of our faithful, inviting them to radically change their lifestyle.

Preservation of trees, recycling, discussing environmental issues, refusing to use artificial flowers and to burn crop stubble—is far from a complete list of concrete actions through which during Lent, Christians can express their faith in God and so clearly witness their “ecological conversion”.

Information service of the UGCC Office for ecological issues

***

Як і кожного року, ця екоініціатива має за мету через проголошення Божого Слова та катехизацію спонукати вірних глибше пережити процес покаяння і навернення до Бога.

У час Великого посту завдяки старанням екологічної між’єпархіальної мережі – єпархіальних та екзархальних референтів, різні верстви населення мають можливість почути правду як про те, яке місце сам Творець зарезервував для людини у створеному світі, так і те, яким великим злом є «екологічний гріх», що, ламаючи творчий Божий задум, помножує страждання Ісуса в поневоленому і сплюндрованому гріхом створінні.

Екологічні хресні дороги, тематичні проповіді та уроки про християнську відповідальність за Боже створіння – природу, екологічні іспити сумління, під час яких вірні мають можливість усвідомлено визнати такі «екологічні гріхи», як споживацький спосіб сприйняття світу, марнування природних ресурсів через нераціональне використання теплової чи електричної енергії, вирубування лісів,
забруднення повітря, води та землі господарською та підприємницькою діяльністю, спалювання залишків рослинності, вшанування померлих безглуздим та шкідливим звичаєм приносити на могили штучні вінки та квіти та багато інших – це ті скромні намагання, які робить екокоманда УГКЦ заради розбудови Царства Небесного вже «тут і тепер».

Цим Екобюро, з одного боку, вносить свою посильну лепту в покращення екологічної ситуації в Україні, а з іншого – намагається достукатись до свідомості віруючих людей, запрошуючи до цілковитої зміни способу життя.

Висадка дерев, збір макулатури та роздільне сортування відходів, екологічні толоки, відмова від штучних квітів та спалювання залишків рослинності – це далеко не повний перелік тих конкретних, практичних вчинків, якими під час Посту християни вчаться виявляти свою віру в Бога, не двозначно засвідчуючи, що це наслідок «екологічного навернення».

Інформаційна служба Бюро УГКЦ з питань екології

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s